รู้หรือไม่ว่าพละกำลัง และความแม่นยำ เริ่มต้นจากการสวิง

การเล่นกอล์ฟเพื่อให้ได้มาซึ่งพละกำลังและความความแม่นยำ สิ่งแรกที่ต้องทำคือการสวิง โดยหากเรายึดมั่นในการทำสวิงแล้วละก็ การสวิงจำไม่ยาก และทำให้เราสามารถควบคุมการสวิงได้ง่ายๆ  ทำให้การตีจะได้ระยะและทิศทาง ที่สำคัญคือ จะไม่ทำให้เกิดปัญหาการตีที่ทำให้ลูกกอล์ฟหลุดไปกองที่ตาตุ่ม ก่อนอื่นควรมาเริ่มรู้จักการทำสวิงกันก่อน

ประเภทของการสวิง

นักกอล์ฟทั่วโลกแบ่งประเภทของการสวิงไว้ 2 ประเภทคือ

1.HITTING SWING เน้นใช้แรงหวดด้วยมือ หรือการทำงานของซึกตัวด้านขวา

2.SWINGING HIT เน้นใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์ด้วยซีกฐาน้านซ้าย

การเตรียมสวิง (PRE – SWING) ประกอบไปด้วย

1.Grip คือ “การจับไม้”  โดยจะแบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ

แบบโอเวอร์แล็พ เหมาะสำหรับบุคคลที่มีมือหรือนิ้วค่อนข้างยาว ทำให้มีช่องว่างระหว่างไม้กับมือน้อยที่สุด สามารถจับไม้ได้กระชับมากที่สุด

แบบอินเตอร์ล็อค เหมาะสำหรับคนที่มีมือค่อนข้างเล็กและมีนิ้วมือค่อนข้างสั้น จะทำให้ผุ้ที่ฝึกรู้สึกว่ากระชับ

แบบเทนฟิงเกอร์  เหมาะสำหรับบุคลคลที่มีเรี่ยวแรงน้อย จับไม้ตามสองแบบได้ไม่ค่อยกระชับ การจับแบบนี้จะทำให้มือทั้งสองข่างมีอิสระต่อกัน จึงมีแรงหวดจากมือช่วยให้ตีได้มากขึ้น

2.Aim คือ “การเล็งและการจรดไม้” เป็นการจัดวางตำแหน่งหน้าไม้ให้ตั้งฉากกับเส้นเป้าหมาย แบ่งได้เป็น 3 แบบคือ

ซ็อตตีจากที เป็นการไดร์ฟเวอร์จรดห่างลูก 2 – 2 ½ นิ้ว

ซ็อตตีจากสนาม เป็นการจรดเหล็กให้ห่างจากลูกประมาณครึ่งนิ้ว

ลูกสั้น เป็นการจรดเวดจ์ใกล้ลูกให้มากที่สุด

3.Set – up = GAS  คือ “การตั้งท่า” โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ

3.1 การตั้งเท้า เท้าขวาควรจะตั้งฉากกับเป้า และเพื่อการทรงตัวที่ดีขณะผ่านทะลุแนวตีจนจบสวิง เท้าซ้ายจะแบะออกจากเส้นตั้งฉาก 15 – 30 องศา

3.2 ตำแหน่งลูกกอล์ฟ  วางตำแหน่งของลูกกอล์ฟไว้ในเส้นเท้าซ้ายเข้ามาประมาณ 2 นิ้ว หรือตรงหัวเข่าซ้ายสำหรับการเล่นเต็มสวิงทุกไม้และเหล็ก

3.3 การจัดท่า แบ่งออกเป็น

ฐานล่าง คือ ตั้งแต่บั้นเอวลงไป  โดยการยืนตัวตรงและจับไม้หากริพตามต้องการ เมื่อเข้าที่แล้วให้แอ่นก้นไปด้านหลังยาวๆ จนรู้สึกว่าปลายเท้าเริ่มจะยกขึ้น จึงค่อยๆดึงหัวเข่ากลับมาช้าๆ พร้อมกับดึงแกนตัวให้ยืดตั้งขึ้น

ลำตัว การตั้งท่าวีกับฐานล่างนั้น จะทำให้ลำตัวตรงไม่งุ้มคร่อม

ศีรษะ ตั้งตรงไปกับแกนตัว ไม่ก้มหรือเงยไปมากกว่านั้น

ชิ้นเดียวของวงแขน ทำแขนให้เป็นชิ้นเดียว โดยใช้สองแขนจับไม้ให้ได้เป็นรูปตัว Y

การเริ่มต้นสวิงจะทำให้การตีกอล์ฟนั้นมีความแม่นยำ และเกิดความสมดุล ทำให้การเล่นกอล์ฟนั้นประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น